Organismes i entitats col·laboradores


OrganitzaPatrocina


Coordinació general

Assessor científic

Comissariat
Daniel Aguilar Villalba
Raül Toran Navarro

Disseny de l’exposició

Comunicació

Fotografies

Vídeos
Ruben Permuy Iglesias

Bloc
Gustavo Corral
Miquel Baidal Crespo


Producció i execució

Universitats, empreses i centres de recerca col·laboradors

Altres entitats col·laboradores