dijous, 8 de març de 2012

Nanopartícules d’or recobertes amb cisplatí pet tractar el càncer

Conjugats de nanopartícules d'or recobertes amb cisplatí pel tractament del càncer from ACCC on Vimeo.Any d’invenció: 2009

Inventors: Víctor Franco, Fernando Domínguez, Francisco M. Romero, Óscar Gallego

Empreses: Institut Català de Nanotecnologia, ICREA, Universidade de Santiago de Compostela, Universitat de València, IR Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Nanotargeting.

Nou tractament basat en l’ús de compostos conjugats formats per nanopartícules d’or i cisplatí (AuNP-cisPt), el medicament utilitzat de forma habitual pel tractament de càncer, típicament associat a molts problemes de toxicitat i baixa selectivitat.


L’enllaç entre les nanopartícules i el cisplatí és sensible al pH, fet que permet l’alliberament selectiu del fàrmac a les cèl·lules tumorals, reduint la toxicitat a la vegada que no modifica l’activitat antitumoral asso-ciada al medicament de cisplatí convencional.

Actualment ja s’ha demostrat l’eficàcia del conjugat en cultius cel·lulars i models in vivo d’animals de petites dimensions amb tumors sòlids.Nanopartículas de oro recubiertas con cisplatino para tratar el cáncer


Año de invención: 2009

Inventores: Víctor Franco, Fernando Domínguez, Francisco M. Romero, Óscar Gallego

Empresas: Institut Català de Nanotecnologia, ICREA, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Valencia, IR Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y Nanotargeting.


Nuevo tratamiento basado en el uso de compuestos conjugados formados por nanopartículas de oro y cisplatino (AuNP-cisPt), el medicamento utilizado de forma habitual para el tratamiento de cáncer, típicamente asociado a muchos problemas de toxicidad y baja selectividad.


El enlace entre las nanopartículas y el cisplatino es sensible al pH, lo que permite la liberación selectiva del fármaco a las células tumorales, reduciendo la toxicidad a la vez que no modifica la actividad antitumoral asociada al medicamento de cisplatino convencional.


Actualmente ya se ha demostrado la eficacia del conjugado en cultivos celulares y modelos in vivo de animales de pequeñas dimensiones con tumores sólidos.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada