dijous, 8 de març de 2012

Vàlvula per millorar la funció respiratòria

Vàlvula per a millorar la funció respiratòria: Orygen Dual from ACCC on Vimeo.
Any d’inve

nció: 2010
Inventors: Maurici Orozco-Levi i Joaquim Gea

Empresa: Hospital del Mar - IMIM


Orygen Dual® és una vàlvula que millora la funció respiratòria en pacients i esportistes. És la primera vàlvula que serveix per a l’entrenament dels músculs expiratoris i no només dels músculs inspiratoris, com les ja existents.


La vàlvula presenta innumerables avantatges: és molt econòmica, és portàtil i permet l’entrenament dels músculs inspiratoris i expiratoris.


En poder variar àmpliament la intensitat de l’esforç respiratori, es pot utilitzar com entrenament dels pacients que pateixen patologia pulmonar obstructiva crònica, aconseguint millorar la seva funció respiratòria i capacitat d’exercici.


També és molt útil per a esportistes d’elit, ja que millora el seu rendiment. Cap altra modalitat d’exercici general (bicicleta, braços,...) és capaç d’aconseguir aquest efecte entrenament dels músculs respiratoris, induint una sobrecàrrega suficient i personalitzada a cada pacient.Válvula para mejorar la función respiratoria


Año de invención: 2010

Inventores: Mauricio Orozco-Levi y Joaquim Gea

Empresa: Hospital del Mar - IMIM


Orygen Dual ® es una válvula que mejora la función respiratoria en pacientes y deportistas. Es la primera válvula que sirve para el entrenamiento de los músculos espiratorios y no sólo de los músculos inspiratorios, como las ya existentes.


La válvula presenta innumerables ventajas: es muy económica, es portátil y permite el entrenamiento de los músculos inspiratorios y espiratorios.


Al poder variar ampliamente la intensidad del esfuerzo respiratorio, se puede utilizar como entrenamiento de los pacientes que sufren patología pulmo

nar obstructiva crónica, consiguiendo mejorar su función respiratoria y capacidad de ejercicio.


También es muy útil para deportistas de élite, ya que mejora su rendimiento. Ninguna otra modalidad de ejercicio general (bicicleta, brazos,etc.) es capaz de conseguir este efecto entrenamiento de los músculos respiratorios, induciendo una sobrecarga suficiente y personalizada a cada paciente.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada