dijous, 8 de març de 2012

Instrument per coagulació i tall de teixits biològicsAny d’invenció: 2007
Inventor: Fernando Burdío

Empreses: Universitat de Barcelona, Universidad de Zaragoza i Apeiron Medical


Es tracta d’un dispositiu quirúrgic per la coagulació i el tall durant l’excisió d’un fragment d’un òrgan (com ara el fetge) que inclou un tumor.


Anomenat comercialment COOLINSIDE, disposa d’un elèctrode metàl·lic que distribueix corrents elèctrics de radiofreqüència al teixit per tal de produir calor i obtindre així la coagulació.


També té una fulla per tallar mecànicament el teixit prèviament coagulat. Ha demostrat en assajos clínics que és capaç de reduir de manera dràstica la pèrdua de sang durant les operacions de càncer hepàtic, així com el temps d’estància hospitalària. Per tant, és un dispositiu quirúrgic que facilita la tasca del cirurgià, i augmenta la seguretat per al pacient.


Fins ara ha demostrat també les seves prestacions en fase pre-clínica en cirurgia de ronyó i pàncrees.Instrumento para coagulación y corte de tejidos biológicos


Año de invención: 2007

Inventor: Fernando Burdío

Empresas: Universitat de Barcelona, ​​Universidad de Zaragoza y Apeiron Medical


Se trata de un dispositivo quirúrgico para la coagulación y el corte durante la excisión de un fragmento de un órgano (como el hígado) que incluye un tumor.


Llamado comercialmente COOLINSIDE, dispone de un electrodo metálico que distribuye corrientes eléctricas de radiofrecuencia al tejido para producir calor

y obtener así la coagulación.


También tiene una hoja para cortar mecánicamente el tejido previamente coagulado. Ha demostrado en ensayos clínicos que es capaz de reducir de manera drástica la pérdida de sangre durante las operaciones de cáncer hepático, así como el tiempo de estancia hospitalaria. Por lo tanto, es un dispositivo quirúrgico que facilita la tarea del cirujano, y aumenta la seguridad para el paciente.


Hasta ahora ha demostrado también sus prestaciones en fase pre-clínica en cirugía de riñón y páncreas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada