dijous, 8 de març de 2012

Anàlisi de singularitats en senyals digitals

Mètode i sistema per a l'anàlisi de singularitats en senyals digitals from ACCC on Vimeo.


Any d’invenció: 2010
Inventor: Antonio Turiel

Empresa: Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC)


Mètode per calcular el grau de singularitat de cada punt d’una imatge. La singularitat ens informa de com és d’inesperat aquest punt en el context del seu entorn, i de fet els punts més singulars són els que més informació porten sobre la imatge, fins al punt que s’ha pogut dissenyar un algoritme per a reconstruir la imatge a partir de només els punts més singulars.


A més, en el cas de fluids turbulents, aquests punts singulars ens determinen les línies del corrent, la qual cosa ha permès per primera vegada observar els corrents de gran escala de l’oceà simplement processant imatges de satèl·lit de la temperatura de la superfície del mar.


La invenció té aplicacions en compressió d’imatge i vídeo, predicció meteorològica i oceànica (com es pot veure a les imatges, on es poden observar les corrents gràcies a l’algoritme). Serveix també per imatges mèdiques, com per exemple, per millorar la resolució de mamografies.Análisis de singularidades en señales digitales


Año de invención: 2010

Inventor: Antonio Turiel

Empresa: Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC)


Método para calcular el grado de singularidad de cada punto de una imagen. La singularidad nos informa de cómo es de inesperado este punto en el contexto de su entorno, y de hecho los puntos más singulares son los que más información dan sobre la imagen, hasta el punto que se ha podido diseñar un algoritmo para reconstruir la imagen a partir de sólo los puntos más singulares.


Además, en el caso de fluidos turbulentos, estos puntos singulares nos determinan las líneas de las corrientes, lo que ha permitido por primera vez observar las corrientes de gran escala del océano simplemente procesando imágenes de satélite de la temperatura la superficie del mar.


La invención tiene aplicaciones en compresión de imagen y vídeo, predicción meteorológica y oceánica (como se puede ver en las imágenes, donde se pueden observar las corrientes gracias al algoritmo). Sirve también para imágenes médicas, como, por ejemplo, para mejorar la resolución de mamografías.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada