dijous, 8 de març de 2012

Llengua electrònica per l’anàlisi de caves

Llengua electrònica per l'anàlisi de caves from ACCC on Vimeo.

Any d’invenció: 2010

Inventors: Xavier Cetó, Juan Manuel Gutiérrez, Laura Moreno, Salvador Alegret, Manel del Valle

Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona


Els diferents tipus de cava que són produïts varien en la quantitat de sucre que s’afegeix amb el licor d’expedició després de la segona fermentació, la que dóna el gas carbònic. Investigadors, gràcies a la combinació de sistemes de mesura químics i eines matemàtiques avançades de processament, han aconseguit mimetitzar el sistema del gust humà i distingir entre les diferents classes de cava, obtenint una classificació anàloga a la que realitzaria un sommelier. La llengua electrònica, igual que el seu homòleg biològic, requereix un procés d’entrenament per arribar a reconèixer les propietats en les que estem interessats. I fa servir una matriu de sensors (amb una resposta diferenciada, àmplia i complementària) per obtenir informació química de la mostra en el que és l’equivalent dels nostres sentits.


A continuació, la percepció del gust es basa en la generació dels patrons sensorials dels nervis activats pel cervell i el reconeixement de l’empremta que aquests patrons han deixat. Aquest darrer pas s’ha aconseguit en el cas de les llengües electròniques gràcies a la utilització de sistemes informàtics que interpreten les dades obtingudes per la matriu de sensors.Lengua electrónica para el análisis de cavas


Año de invención: 2010

Inventores: Xavier Cetó, Juan Manuel Gutiérrez, Laura Moreno, Salvador Alegret, Manel del Valle

Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona


Los diferentes tipos de cava que producimos varían en la cantidad de azúcar que se añade al licor de expedición después de la segunda fermentación, la que da el gas carbónico. Investigadores, gracias a la combinación de sistemas de medida químicos y herramientas matemáticas avanzadas de procesamiento, han conseguido mimetizar el sistema del gusto humano y distinguir entre las diferentes clases de cava, obteniendo una clasificación análoga a la que realizaría un sumiller. La lengua electrónica, igual que su homólogo biológico, requiere un proceso de entrenamiento para llegar a reconocer las propiedades en las que estamos interesados. Y utiliza una matriz de sensores (con una respuesta diferenciada, amplia y complementaria) para obtener información química de la muestra en lo que es el equivalente de nuestros sentidos.


A continuación, la percepción del gusto se basa en la generación de los patrones sensoriales de los nervios activados por el cerebro y el reconocimiento de la huella que estos patrones han dejado. Este último paso se ha conseguido en el caso de las lenguas electrónicas gracias a la utilización de sistemas informáticos que interpretan los datos obtenidos por la matriz de sensores.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada