dijous, 8 de març de 2012

Monitor cerebralAny d’invenció: 2010
Inventors: Turgut Durduran i col·laboradors

Empresa: Institut de Ciències Fotòniques


En medicina, la fotònica facilita la prevenció, diagnòstic i tractament de certes malalties.


A l’Institut de Ciències Fotòniques, utilitzant tècniques basades en òptica difusa s’ha desenvolupat un instrument portàtil capaç de monitoritzar de manera no invasiva i continuada el flux de sang i la quantitat d’oxigen en sang en el cervell de pacients de diferents edats.


L’obtenció d’aquesta informació metabòlica del cervell permet estudiar anomalies neuro-vasculars en aquestos pacients. El dispositiu està fent-se servir en les unitats de cures intensives en diversos hospitals, en nadons amb malalties greus del cor, i en adults amb isquèmia cerebral aguda. És una eina clau per a un diagnòstic més precís dels pacients i per l’optimització dels tractaments.Monitor cerebral


Año de invención: 2010

Inventores: Turgut Durduran y colaboradores

Empresa: Institut de Ciències Fotòniques


En medicina, la fotónica facilita la prevención, diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades.


En el Instituto de Ciencias Fotónicas, utilizando técnicas basadas en óptica difusa se ​​ha desarrollado un instrumento portátil capaz de monitorizar de forma no invasiva y continuada el flujo de sangre y la cantidad de oxígeno en sangre en el cerebro de pacientes de diferentes edades.


La obtención de esta información metabólica del cerebro permite estudiar anomalías neurovasculares en estos pacientes. El dispositivo se utiliza en las unidades de cuidados intensivos en diversos hospitales, en recién nacidos con enfermedades graves del corazón, y en adultos con isquemia cerebral aguda. Es una herramienta clave para un diagnóstico más preciso de los pacientes y para la optimización de los tratamientos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada