dijous, 8 de març de 2012

Colorant com a cel·la solarAny d’invenció: 2007
Inventors: Emilio Palomares, Tomas Torres, Juan José Cid, Michael Grätzel, Jun Ho Yum, Mohammad Khaja Nazeeruddin

Empreses: Institut Català d’Investigació Química, Universidad Autónoma de Madrid i École Polytechnique Fédérale de Lausanne


Les cel·les solars del tipus de Grätzel estan constituïdes per un material semi-conductor (òxid de titani) impregnat amb un colorant i connectat a un circuit elèctric. La irradiació del colorant amb una llum d’una determinada longitud d’ona, que alhora correspon a un determinat color, provoca la seva oxidació, i així, l’emissió d’un electró que travessa el material semi-conductor i genera així corrent elèctric.


L’equip liderat pel Dr. Palomares ha desenvolupat un nou colorant que presenta dues avantatges: absorció de la llum solar en la zona pròxima a l’infraroig i funcionalitat adequada per a la impregnació del material semi-conductor. Aquest colorant, basat en ftalocianines de zinc, és altament eficaç i es pot combinar amb un altre colorant per obtenir un rendiment energètic més alt que amb els colorants separats.


Aquest descobriment permet ampliar la gama de colorants disponibles per a les cel·les solars de tipus Grätzel i desenvolupar una cel·la capaç de funcionar a vàries longituds d’ona.Colorante como celda solar


Año de invención: 2007

Inventores: Emilio Palomares, Tomas Torres, Juan José Cid, Michael Grätzel, Jun Ho Yum, Mohammad Khaja Nazeeruddin

Empresas: Institut Català d’Investigació Química, Universidad Autónoma de Madrid y École Polytechnique Fédérale de Lausanne


Las celdas solares del tipo de Grätzel están constituidas por un material semi-conductor (óxido de titanio) impregnado con un colorante y conectado a un circuito eléctrico. La irradiación del colorante con una luz de una determinada longitud de onda, que a su vez corresponde a un determinado color, provoca su oxidación, y así, la emisión de un electrón que atraviesa el material semi-conductor y genera así corriente eléctrica.


El equipo liderado por el Dr. Palomares ha desarrollado un nuevo colorante que presenta dos ventajas: absorción de la luz solar en la zona próxima al infrarrojo y funcionalidad adecuada para la impregnación del material semi-conductor. Este colorante, basado en ftalocianinas de zinc, es altamente eficaz y se puede combinar con otro colorante para obtener un rendimiento energético más alto que con los colorantes separados.


Este descubrimiento permite ampliar la gama de colorantes disponibles para las celdas solares de tipo Grätzel y desarrollar una celda capaz de funcionar a varias longitudes de onda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada