dijous, 8 de març de 2012

Electrocardiograma en una bàscula de bany
Any d’invenció: 2011
Inventors: Ramon Pallàs i Ernesto Serrano
Empresa: Universitat Politècnica de Catalunya

Sistema per obtenir sis derivacions estàndard de l’electrocardiograma en una bàscula de bany o una superfície flexible connectada a un electrocardiògraf convencional mesurant només mans i peus.


L’electrocardiograma (ECG) és un senyal que normalment s’obté posant fins a deu elèctrodes sobre el cos i exigeix que el pacient s’estiri sobre una llitera. Això comporta haver d’exposar els punts on aniran els elèctrodes, preparar la pell en alguns casos, i connectar fins a deu cables a l’aparell de mesura. Aquest procés és lent i massa incòmode per persones grans.


Aquesta invenció permet obtenir l’ECG en una persona dreta en una plataforma o asseguda i amb cada peu en contacte amb una superfície metàl·lica que fa d’elèctrode. Alhora, cada mà agafa un altre elèctrode metàl·lic com ara una nansa o una anella.


La plataforma pot ser una bàscula de bany, on es connecten també els elèctrodes de les mans. L’ECG es pot presentar en un ordinador o altres terminals, i es pot utilitzar per visites a domicili i en telemedicina.Electrocardiograma en una báscula de baño


Año de invención: 2011

Inventores: Ramon Pallàs y Ernesto Serrano

Empresa: Universitat Politècnica de Catalunya


Sistema para obtener seis derivaciones estándar del electrocardiograma en una báscula de baño o una superficie flexible conectada a un electrocardiógrafo convencional midiendo sólo manos y pies.


El electrocardiograma (ECG) es una señal que normalmente se obtiene poniendo hasta diez electrodos sobre el cuerpo y exige que el paciente se estire sobre una camilla. Esto con lleva tener que exponer los puntos donde irán los electrodos, preparar la piel en algunos casos, y conectar hasta diez cables al aparato de medida. Este proceso es lento y demasiado incómodo para personas mayores.


Esta invención permite obtener el ECG en una persona de pie en una plataforma o sentada y con cada pie en contacto con una superficie metálica que hace de electrodo. Asimismo, cada mano coge otro electrodo metálico como un asa o un anillo.


La plataforma puede ser una báscula de baño, donde se conectan también los electrodos de las manos. El ECG se puede presentar en un ordenador u otros terminales, y se puede utilizar para visitas a domicilio y en telemedicina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada