dijous, 8 de març de 2012

Preparació de nanopartículesAny d’invenció: 2005

Inventors: Miquel A. Pericàs, Ciril Jimeno, Anna Lagunas, Antoni Mairata

Empresa: Institut Català d’Investigació Química


Es tracta d’un mètode per a preparar nanopartícules d’un tamany regular en presència de sals metàl·liques i d’un dissolvent en condicions suaus. En particular, es poden preparar fàcilment nanopartícules d’un diàmetre mitjà de 3 nm (0.000003 mm) d’òxid de cobalt.


El grup de recerca del Prof. Miquel A. Pericàs ha desenvolupat el primer mètode de preparació de nanopartícules en condicions suaus. Les nanopartícules obtingudes estan recobertes per una capa d’àcid oleic, que resulta del procediment d’auto-assemblatge similar a la formació d’una emulsió.


És possible que aquesta metodologia pugui servir per preparar nous materials, ja que les condicions de reaccions són molt suaus.


Aquest tipus de nanopartícules són fàcilment accessibles i presenten propietats magnètiques i d’adhesió (a polímers) particulars.Preparación de nanopartículas


Año de invención: 2005

Inventores: Miquel A. Pericàs, Ciril Jimeno, Anna Lagunas, Antoni Mairata

Empresa: Institut Català d’Investigació Química


Se trata de un método para preparar nanopartículas de un tamaño regular en presencia de sales metálicas y de un disolvente en condiciones suaves. En particular, se pueden preparar fácilmente nanopartículas de un diámetro medio de 3 nm (0.000003 mm) de óxido de cobalto.


El grupo de investigación del Prof. Miquel A. Pericàs ha desarrollado el primer método de preparación de nanopartículas en condiciones suaves. Las nanopartículas obtenidas están recubiertas por una capa de ácido oleico, que resulta del procedimiento de auto-ensamblaje similar a la formación de una emulsión.


Es posible que esta metodología pueda servir para preparar nuevos materiales, ya que las condiciones de reacciones son muy suaves.


Este tipo de nanopartículas son fácilmente accesibles y presentan propiedades magnéticas y de adhesión (a polímeros) particulares.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada