dijous, 8 de març de 2012

Gem heart one+

Electrocardiògraf digital portàtil Gem Heart One from ACCC on Vimeo.

Any d’invenció: 2004
Inventors: C. Rodríguez, J. Vidal, A. J. Garcia, G. Serra, Dr. A. Bayés de Luna
Empresa: Gem-Med

Electrocardiògraf digital portàtil que serveix per a la captació del senyal elèctric del cor de forma no invasiva disposant els elèctrodes sobre el cos en base als principis descoberts per W. Einthoven al segle XIX.


Eina bàsica per als cardiòlegs per a diagnosticar cardiopaties interpretant la morfologia de les ones i les mesures calculades.


El Gem Heart One+ es connecta en xarxa i s’integra als sistemes d’informació clínica dels hospitals sota estàndards de digitalització universalitzats de manera que els electrocardiogrames digitals que genera queden incorporats de forma automàtica i immediata a la història clínica electrònica del pacient.


A Catalunya s’ha integrat tant a la xarxa de centres d’Assistència Primària com Especialitzada. Això permet gestionar de forma integral i més eficient les proves diagnòstiques que es realitzen al ciutadà independentment de la seva ubicació.Gem heart one +


Año de invención: 2004

Inventores: C. Rodríguez, J. Vidal, A. J. Garcia, G. Serra, Dr. A. Bayés de Luna

Empresa: Gem-Med


Electrocardiógrafo digital portátil que sirve para la captación de la señal eléctrica del corazón de forma no invasiva al disponer los electrodos sobre el cuerpo en base a los principios descubiertos por W. Einthoven en el siglo XIX.


Es una herramienta básica para los cardiólogos para diagnosticar cardiopatías interpretando la morfología de las ondas y las medidas calculadas.


El Gem Heart One + se conecta en red y se integra a los sistemas de información clínica de los hospitales bajo estándares de digitalización universalizados de manera que los electrocardiogramas digitales generados quedan incorporados de forma automática e inmediata a la historia clínica electrónica del paciente.


En Catalunya se ha integrado tanto en la red de centros de Asistencia Primaria como Especializada. Esto permite gestionar de forma integral y más eficiente las pruebas diagnósticas que se realizan al ciudadano independientemente de su ubicación.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada