dijous, 8 de març de 2012

Sistema per practicar esgrima sense cables

Any d’invenció: 2009
Inventors: Lluís M. Campos, Raúl Juan i Xavier Moncunill
Empresa: Universitat Politècnica de Catalunya

Wireless Fencing® és un sistema de detecció de tocats per a combats d’esgrima que elimina els cables que, en els sistemes tradicionals, uneixen els tiradors amb la consola central de marcatge.


Consta de dos mòduls dinàmics que es connecten directament a l’arma i al canell dels tiradors i s’ubiquen a la butxaca del pantaló, actuant alhora com a detectors de tocats i com a transmissors de ràdio; i d’un mòdul estàtic que s’encarrega de visualitzar els tocats, actuant com a consola central de marcatge. Aquest incorpora un receptor de ràdio amb capacitat per a rebre els missatges enviats pels dispositius dinàmics. Quan un dels tiradors toca el contrari, el detector corresponent es comunica amb la consola central, la qual avisa amb senyals lumínics i acústics.


La idea comporta una alta complexitat tecnològica perquè el sistema ha d’esbrinar si el tocat s’ha produït en una zona del cos no vàlida (és a dir, no puntuable) o en una zona vàlida (puntuable). L’equip incorpora també un protocol de comunicació entre la consola i els dispositius que garanteix la fiabilitat del sistema.


Sistema para practicar esgrima sin cables

Año de invención: 2009

Inventores: Lluís M. Campos, Raúl Juan y Xavier Moncunill

Empresa: Universitat Politècnica de Catalunya


Wireless Fencing® es un sistema de detección de tocados para combates de esgrima que elimina los cables que, en los sistemas tradicionales, unen los tiradores con la consola central de marcaje.


Consta de dos módulos dinámicos que se conectan directamente al arma y en la muñeca de los tiradores y se ubican en el bolsillo del pantalón, actuando a la vez como detectores de tocados y como transmisores de radio, y de un módulo estático que se encarga de visualizar los tocados, actuando como consola central de marcaje. Éste incorpora un receptor de radio con capacidad para recibir los mensajes enviados por los dispositivos dinámicos. Cuando uno de los tiradores toca al contrario, el detector correspondiente se comunica con la consola central, que avisa con señales lumínicas y acústicas.


La idea conlleva una alta complejidad tecnológica porque el sistema debe averiguar si el tocado se ha producido en una zona del cuerpo no válida (es decir, no puntuable) o en una zona válida (puntuable). El equipo incorpora también un protocolo de comunicación entre la consola y los dispositivos que garantiza la fiabilidad del sistema.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada